kontakt

Služby pro stavebníky

Současná právní úprava ukládá všem právnickým osobám a fyzickým osobám s podnikatelským záměrem povinnost umožnit a zároveň financovat potenciální záchranný archeologický výzkum na jakékoli stavbě.

Samotný výzkum potom provádějí tzv. oprávněné organizace, tedy takové, které mají platnou licenci vystavenou Ministerstvem kultury ČR a uzavřenou smlouvu s archeologickým ústavem. Oprávněná organizace, ať už státní či soukromá, však ve většině případů disponuje pouze archeologem, nikoli nižším personálem, který výzkum a jeho základní zpracování prakticky provádí.

Tímto způsobem zde vzniká prostor pro to, aby se vytvořil pro investora nepřehledný řetězec subdodávek. A ve výsledku stejně platíte minimálně dvě společnosti. Chcete-li mít kontrolu nad svými financemi a časovým průběhem záchranného archeologického výzkumu, není nic jednoduššího, než si najmout svou vlastní servisní organizaci, která bude i při respektování a ochraně kulturního dědictví hájit zájmy stavebníka.