kontakt

Užitečné informace

Co bych měl vědět, než začnu stavět

Česká republika se jako signatář tzv. Maltské konvence — úmluvy o ochraně archeologického dědictví, mezinárodně zavázala chránit movité i nemovité kulturní dědictví, které se nachází na jejím území. Proto je také jako celek považovaná za území s možným výskytem archeologických nálezů. Jakékoli stavební či jiné zásahy do zemského povrchu pro-to ze zákona vyžadují provedení záchranného archeologického výzkumu, pokud se při stavebních pracích prokáže přítomnost pozitivní archeologické situace.


Ke stažení

Důležité odkazy

Ministerstvo kultury ČR
Archeologický ústav AV ČR Praha
Archeologický ústav AV ČR Brno